Tuesday, 7 August 2012

Chúa nhật này (12/08), trở về mái ấm Bình Phước nhé

Thử liệt kê lại chút coi.
Thành lập nhóm: khoảng 2,3 tháng
Sinh hoạt: 4,5 lần
Làm từ thiện: 3 lần
Ăn nhậu và karaoke: xin bí mật hjhj

Chương trình từ thiện Chúa Nhật: 12/08/2012

Giáo Hạt Nguồn Son và các bạn SV tổ chức chương trình từ thiện Mái Ấm Bé Thơ:
Địa điểm : Bình Dương(gần ngã tư Bình Phước)
Thời Gian: 7h - 12h
7h30: Có mặt tại ngã tư Bình Phước.
8h00: Chia nhóm giúp Mái ấm làm việc.
8h00 – 9h30: Làm Việc (làm vệ sinh)
(Allo! Ngã tư Bình Phước đi thẳng, đến nhà rồi chỉ cho, rộn quá!)

9h30 – 10h30: Gặp gỡ và sinh hoạt cùng các Bé và tặng quà.
10h30: T...
hánh Lễ tại Mái Ấm(Linh Mục Dòng Ngôi Lời).
10h30: 01 nhóm phụ nấu ăn.
12h00: ăn trưa, sau đó chia tay các em mồ côi và khuyết tật.
Chương trình không đơn thuần là sự sẻ chia, đùm bọc những em nhỏ cần giúp đỡ, mà còn khơi dậy tấm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của các cá nhân, đơn vị và cộng đồng xã hội đối với các em thiếu nhi - thế hệ tương lai của đất nước. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc. Với tinh thần của những người trẻ Giáo Hạt Nguồn Son mời gọi mọi người cùng tham gia chương trình từ thiện này, chương trình không phân biệt tôn giáo nên mọi người có thể tham gia, một nghĩa cử và tình cảm cao đẹp mà các bạn có thể dành cho các em mồ côi và khuyết tật. Vậy xin mọi người bớt chút thời gian cùng tham gia chương trình của Giáo Hạt Nguồn Son.
 Mời mọi người có lòng tự nhiên tham gia. Liên hệ: pet: 0983555089

No comments:

Post a Comment