Saturday, 19 November 2011

Chuyện bầy chó săn

Trong một bầy cho săn, chỉ có một con trông thấy con thỏ và đuổi theo, những con chó khác nghe tiếng sủa cũng chạy theo mà không biết mình đuổi theo con gì. Chạy được một chặng đường dài, tất cả những con chó chạy theo đều bỏ cuộc, chỉ một mình con chó đã thấy con thỏ tiếp tục tiếp cận mục tiêu. Tôi tự hỏi tôi là con chó nào trong bầy chó đó và phải chăng giới trẻ VN đi tu đông, phần lớn là theo phong trào và tôi cũng có mặt trong đám đông vô danh đó?

No comments:

Post a Comment