Saturday, 30 March 2013

Thương thì dễ khóc, Yêu thì dễ tin


(Soạn bài giảng Thiếu nhi: rất vắn tắt)

Ai trong các con đã từng đi mở cửa mả rồi? Mở cửa mả cho linh hồn (bị chôn), cho gà kêu để đánh thức hồn về nhà để thờ: sai.
Nghi thức ý nghĩa thế nào?

·         Thả con gà con kêu chip chíp (mất mẹ): khóc tỏ lòng hiếu thảo.
·         Cây mía: Cha mẹ vất vả, trở nên như cây lau, cây sậy: Nhớ ơn.
Chúa chết ngày nào? Thứ 6.
Tại sao sau 3 ngày bà Maria mới ra mộ cách vội vã?
Bà Maria đi ra mộ lúc nào? Sáng sớm, khi trời còn tối
Điều gì có thể xảy ra? Vấp, ngã, nguy hiểm, vì trời tối, đường xa và dốc (lên núi).
Tại sao đi sớm? Mong, nhớ, ngủ không đc! Tại sao? Yêu Chúa.
Tai sao biết? Đứng dưới chân thập giá; Mai táng Chúa; Khi hai môn đệ về nhà, bà còn đứng đó mà khóc.
Tại sao? Được Chúa trừ quỷ -> biết ơn.
Phê-rô và Gioan làm gì?
Gioan tin Chúa sống lại, tại sao? Gioan có gì đặc biệt? Ông có biệt danh gì? Môn đệ Chúa yêu.
Yêu Chúa và được Chúa yêu. Yêu ai thì dễ tin, hiểu những gì người đó nói.
Chúa Giêsu đã nói gì? Con Người sẽ bị giết chết, sau ba ngày sẽ sống lại...
ð  Yêu Chúa, sẽ hiểu Lời Chúa, sẽ tin Chúa.
Ảo thuật khăn.

No comments:

Post a Comment