Saturday, 4 May 2013

SỢ CHÚA 'BỎ TRỐN'

CGS và môn đệ đang làm gì? Tiệc ly.
Tiệc ly là tiệc gì? Chia tay!
Chuyện “Sợ cha mẹ bỏ trốn”
Môn đệ sợ CGS bỏ họ mà đi: xao xuyến, sợ hãi
CGS đã làm gì? Trước khi chúc bình an, cha xứ ‘đọc’ câu gì? “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”
 Bình an? bức tranh (lương sơn bạc); đứa bé & con chó
Đi trong đêm, có cha mẹ đi cùng: bình an
è    Bình an # vắng bóng chiến tranh, k có xáo trộn, hiểm nguy, but là có TT ở cùng, che chở
CGS k để môn đệ mồ côi: đi rồi lại đến
Chúa k bỏ rơi we but luôn ở cùng chúng ta, ban TT là bình an cho chúng ta: ảo thuật khăn (biến mất rồi lại xuất hiện)

No comments:

Post a Comment