Tuesday, 24 June 2014

VIẾT TRONG TÌNH TRẠNG TÂM THẦN KHÔNG ỔN ĐỊNH?


Hôm nay trời đẹp. Lại là ngày đầu tuần, được nghỉ học, Sau giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều, tôi lôi mình ra khỏi chăn ấm. Câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu: Bây giờ làm gì đây?
Dẫu bài tập của các môn học chất đống nhưng sao không có chút hứng thú nào để học hành? Cảm thất một chút buồn nào đó đang dần nhen lên trong lòng nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Nhìn thấy quyển sách Trên Cả Tình Yêu viết về Mother Teresa...dở ra và đọc...Cuốn sách hấp dẫn quá...đọc hết trang này đến trang kia...Và rồi, thôi đã đến lúc phải dừng lại. Để dành hôm khác ngẫm tiếp!

Nhìn thấy computer, mở google và chợt nhớ đến ai đó! Một phút chợt nhớ thôi. Nghĩ không biết giờ này người ở nơi nào đó có khỏe không?
Đang lưu lạc ở phương trời nào và hành trình mới nơi xứ người của người đó?????

Nhìn thất blog của ai đó! À, người mình đang nghĩ tới cũng có 1 blog. Tính tò mò vượt quá giới hạn và...cái gì đến cũng đã đến!!!!^^^^^^

Thật không dám nghĩ... một con người ………………… thôi nhưng khối óc cà con tim thật vĩ đại... Cũng không dám tưởng tượng nữa rồi...Hihi.

Rất tuyệt vời....Không còn từ nào đủ để tôi có thể diễn tả hết "tình trạng tâm thần" của mình khi xem blog đó!

Xin mượn lời của Mother Teresa để nói: Theo huyết thống, .... là người Việt Nam. Theo nguồn gốc, ... được tạo ra ở …. Theo đức tin, .... là tu sĩ công Giáo. Theo ơn gọi, .... không thuộc về nơi đây, nhưng ở ……….. và rất nhiều nơi khác ( có lẽ thế) ^^. Theo khối óc, ..... thuộc về những cái bình dị thôi, nhưng cao siêu, vĩ đại lắm. Và theo con tim, ..... thuộc về …...com. Hahaha...

Đôi chút nghịch vui ..... ơi!!!!!

 Mình cũng muốn viết blog?!?

(Dau ten tac gia)

No comments:

Post a Comment