Friday, 6 March 2015

25 years ago

- Ở Việt Nam có xe như vầy k cha?
- Có.
- Ồ, vậy Việt Nam cũng nghèo như Gha-na?
- Ừ, 25 năm trước.
- Cha nói j vậy.
- Minh từng thấy xe như thế này 25 năm trước.
- Cha xóc họng con.

- Mình xin lỗi. - Nhìn cha có vẻ đăm chiêu?
- Chú mày nghĩ bao giờ mới hết cảnh này. Đường thì bụi, mưa nắng thất thường mà dân phải đi lại như "tiểu đội xe không kính" ...
- Nhưng con thấy bình thường.
- Với thế giới hiện đại thì k bình thường chút nào. Bán rẻ sức khoẻ và tính mạng.
- Uh, hăngf ngày tai nạn, cháy xe liên tục xảy ra lấy đi hàng chục mạng người...
- Cho đến khi nào?,.?
- Do you have these cars in Việt Nam?
- Yes.
- Really? Việt Nam is as poor as Ghana, isn't it?
- Yes. 25 years ago.
- Meaning what?
- I ever saw cars like these 25 years ago.
- You're mocking me.
- Sorry.
- You look thoughtful.
- When will this state end? On dusty roads and in all weathers, people travel as "non-glass car team" ...
- It is normal, I think.
- In modern times, it isn't normal at all. Health and life are undersold.
- Accidents happening everyday take away tens of human lives...
- Up to which time?
No comments:

Post a Comment