Sunday, 8 March 2015

Ngẫu hứng- Dư luận la con dao hai lưỡi mà k có cán. Đụng là đứt tay. Cứ để người đời chuyền tay, có ngày máu chảy.
- Nó cũng như con chó điên chạy rong. Đụng là bị cắn. Cứ để nó chạy, riết rồi mệt, đói và chết!

No comments:

Post a Comment