Saturday, 25 April 2015

Nagiarét ngày …


Giê-su: Ba! Hồi đó, ba mẹ đến với nhau thế nào? Sao ba tán được mẹ?
Giuse: À… ờ, con vô lấy thêm cái đục bé. Chúng ta đi làm kẻo trể.

Maria: Ơ hay! Anh trả lời con đi chứ. Sao vội vàng vậy?
Giuse: Em…,
chuyện đó … chuyện đó của cha con anh. Thôi mình đi, Giê-su.
Giê-su: Mẹ, con đi làm.
…..
Giê-su: Ba! Giờ thì trả lời con đi.
Giuse: Sao bỏng nhiên con lại hỏi điều đó? Hay con và Mary…?
Giê-su: Con nghĩ không hẳn là chuyện yêu đương gì ở đây. Con chỉ thấy thú vị khi nói chuyện với cô ấy và cũng thích qua lại gia đình đó. Thôi ba kể chuyện ba mẹ gặp nhau đi.
Giuse: Hồi đó ba hay đến nhà thờ và để ý thấy mẹ con quì ở đằng xa, ngay tiền đường. Ba mê giọng hát của mẹ, đặc biệt khi mẹ con hát bài “Ngàn mây ơi”.
Giê-su: Rồi sao nữa?
Giuse: Ba tìm cách bắt chuyện, làm quyen. Ba mẹ nói chuyện nhiều về Đấng muôn dân đang trông đợi. Khi đã hiểu nhau hơn, ba mẹ nguyện cùng nhau cầu nguyện cho Đấng Cứu Thế mau đến giải cứu dân Người.
Giê-su: Sao ba mẹ lại đính hôn khi không có ý định sinh con đẻ cái?
Giuse: Để trước mặt người đời ba mẹ được tự do giữ lời hứa với Thiên Chúa mà không bị hiểu lầm và chê trách là không sẵn sàng lập gia đình để Đấng Messia có cơ hội ra đời.
Giê-su: Oh! Oh! Họ thực sự nghĩ vậy sao?
Giuse: Ừ! Những việc tiếp theo thì con đã rõ.
Giê-su: Ba! Sắp tới con sẽ phải đi…
Giuse: Con đi đâu, ba mẹ cần con … Ba cảm thấy xuống sức rồi.
Giê-su: Rồi ba sẽ hiểu… Cho phép con làm điều con phải làm.

Giuse: Con đã lớn rồi con trai, làm những gì con xác tín.

No comments:

Post a Comment