Wednesday, 2 September 2015

Gửi người không tim ...

Mừng sinh nhật LM anh nhé, không viết gì thêm, anh thích thì đọc lại mail xưa,
lời cũ nhưng tình mới.
Gửi cho anh cả bầu trời quê hương nhiều tình thương, nhìn đâu cũng thấy có Chúa.
Để anh ấm lòng bước đi trên những nẻo đường lạ với nhiều thao thức.
Hy vọng anh cảm nhận được, người "không tim"...
Em!


Dù mang tiếng là không tim nhưng vẫn còn chút lý trí để cảm ơn em. Chúc em luôn cảm nhận được thân phận 'người được yêu' của Chúa!

No comments:

Post a Comment