Tuesday, 26 April 2016

Khách qua đườngChuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, một du khách Huê Kỳ đến thăm Hofetz Chaim, một vị thầy nỗi tiếng Ba-lan.
Quá kinh ngạc khi chứng kiến ngôi nhà chỉ có một căn phòng đơn độc chứa đầy sách với một cái bàn và một chiếc ghế đẩu, anh bèn hỏi “Thưa thầy, vật dụng của thầy đâu cả rồi?”
Thầy hỏi lại “Vậy vật dụng của cậu đâu?”
Anh thưa “Con? Nhưng con chỉ là khách qua đường”
Thầy bảo “Tớ cũng vậy”
Người sống nội tâm thì giản dị nhưng khốn nỗi không phải ai giản dị cũng đều sống nội tâm.
The story is told of an American tourist who visited the 19th century Polish rabbi, Hofetz Chaim. Astonished to see that the rabbi's home was only a simple room filled with books, plus a table and a bench, the tourist asked, "Rabbi, where is your furniture?"

"Where is yours?" replied the rabbi.

"Mine?" asked the puzzled American. "But I'm a visitor here. I'm only passing through."

"So am I," said Hofetz Chaim.
When a man begins to live more deeply within, he lives more simply without.
But the simple life, alas, does not always bring depth.
(Dịch từ truyện sưu tầm)

No comments:

Post a Comment