Friday, 13 May 2016

PHÉP LẠ NGÀY ẤY & PHONG CHỨC GIÁO MỤC HÔM NAY

Chuyện có thật được kể rằng năm 1932, dân vùng Tây Bắc Ghana trải qua một cuộc hạn hán kéo dài. Thường thì mùa mưa bắt đầu vào tháng Tư, nhưng năm đó, cho đến tháng Sáu mà vẫn chưa thấy giọt mưa nào.
Nguy cơ đói kém khiến người dân hết sức lo lắng. Họ tìm đến đủ mọi thầy cúng để cầu xin thần thánh của họ cho mưa xuống. Số lễ vật được sát tế và dâng lên các vị thần thì không kể xiết, nhưng vô vọng. Trời cứ trơ trơ nắng!

Thay vì tuyệt vọng, họ tìm đến vị Thần của các nhà truyền giáo. Ngày năm tháng Sáu năm đó, một số người từ vùng Daffiema đến xin cha McCoy, M. Afr. cầu mưa. Ngài dẫn họ vào nhà thờ và cầu nguyện. Tất cả cùng vào và cầu nguyện theo cách của mình vì họ chưa biết gì về Công Giáo. Ngay sau đó họ nhận được tin là mưa đã đổ xuống như trút nước ở Daffiema và các vùng lân cận.
Hay tin này nhiều làng đổ về Jirapa, nơi các nhà truyền giáo đang ở, để cầu mưa và họ đã được nhậm lời. Ngay cả những người từ thượng nguồn sông Volta xa xôi cũng đổ về cầu mưa. Những lời cầu chân thành được đáp trả cách tích cực khiến họ tin rằng vị Thần của các nhà truyền giáo quan tâm đến họ.
Do đó, số lượng xin gia nhập dự tòng tăng lên vùn vụt, từ 7000 năm 1931 lên 25000 năm 1932.
Trong đêm Vọng Giáng Sinh năm 1932, lớp dự tòng đầu tiên được rửa tội, trong đó có Peter Dery, sau này trở thành giám mục đầu tiên của địa phận Wa, thành tổng giám mục địa phận Tamale và rồi Hồng Y.
Sau đó, vì quá nhiều người khắp nơi từ trong vùng đổ về tham gia lớp dự tòng nên các cha mở thêm các giáo điểm khác. Và hiện nay địa phận Wa có 341000 tín hữu Công Giáo, chiếm gần 50% dân số, dù trước đó đa số họ là Hồi Giáo. Ngoài ra Wa còn lài cái nôi ơn gọi cho giáo hội Ghana và toàn cầu.
Hôm nay tôi đi lễ phong chúc giám mục của một người con của mảnh đất này, vị đi chính giữa, cầm gậy. Ngài nguyên là bề trên tổng quyền của hội truyền giáo Phi Châu, những người giao hạt giống đức tin đầu tiên trên vùng đất này và cả miền Bắc Ghana.

No comments:

Post a Comment