Tuesday, 29 November 2016

Lễ ... chào!

Ở trường học có LỄ CHÀO CỜ, ở đây chúng tôi chỉ có LỄ CHÀO chứ không có cờ.

Hôm nọ mình đi làm lễ ở một giáo điểm mới. Đến nơi, hỏi hoài mới ra một gốc cây nơi người 'công giáo' thường tụ họp và cầu nguyện.
Như thường lệ, tôi ngồi chờ người ta đi gọi nhau tới 'xem lễ'. Có người chạy ra tận rẫy để kêu người. Chờ không nỗi, tôi quyết định bắt đầu thánh lễ để đi tiếp giáo điểm khác. Thánh lễ bắt đầu với vỏn vẹn 2 người lớn và khoảng chục trẻ con. Tôi vừa xướng vừa đáp khá thành thạo, còn họ thì chỉ đứng 'xem'.
Được một lúc thì có người tới. Tôi vừa mừng vừa hy vọng sẽ có người biết đáp giùm tôi. Nhưng vừa bước vào, hai người tay bắt mặt mừng, chào hỏi chí choé: "Nha khoe ca khong? May con vo sao roi? Nghe noi chu mi moi bat them con vo nay lam? Bat han de muoi lam dua con gai. Khi do chu mi chi can nam ngua phoi cu huong loi." (Nhà khoẻ cả không? Mấy con vợ sao rồi? Nghe nói chú mi mới tậu thêm con vợ nẩy lắm.
Bắt nó đẻ mươi đứa con gái. Khi đó chú mi chỉ cần nằm phơi cu hưởng lợi).
Tôi đành dừng lễ chờ họ chào hỏi xong, rồi tiếp túc tự đáp những gì mình xướng. Không lâu sau đó vài người khác bước vào. Nghi thức chào hỏi lặp lại và đương nhiên tôi phải 'nghỉ lễ' một lúc trước khi tiếp tục độc thoại. Nhưng lần này một trong số những người mới tới tiến thẳng về phía tôi khè vài câu tiếng Anh lỏm bỏm: "Fine, fine, fine! How are you? Children? Wives? How?" (Tốt, tốt, tốt cả! Cha khoẻ không? Con cái và mấy mụ vợ sao?)"
Tôi thưa thốt cho qua chuyện để tiếp tục làm lễ, nhưng nghe hỏi đến vợ con, tôi phải 'chỉnh' họ. Tôi nói tôi là linh mục nên không có vợ. Anh ta không chịu nên hỏi: 'Tại sao? Tại sao? Cha mẹ đẻ cha ra, cha lại không chịu sinh con đẻ cái, không tôt!'. Tôi không đủ kiên nhẫn để giải thích nên đành cười trừ hầu tranh thủ thời gian tiếp tục Thánh Lễ.
Cuối cùng tôi cũng xoay xở xong Thánh Lễ. Nếu lúc này có ai hỏi 'Thánh Lễ có mấy phần?' chắc tui chịu thua.
Tuy nhiên, sau Thánh Lễ có người chạy theo an ủi. Ông nói ông thấy tôi có vẻ không vui với thái độ của bà con. Rồi khuyên tôi đừng từ bỏ. Tôi nói 'Tui tự nguyện đến đây, sao dễ bỏ cuộc vậy". Nhưng tôi tự nhủ trước khi đi tôi nên tự làm lễ ở nhà rồi đến nơi dành thời gian giúp họ hiểu 'mô - tê' trước khi nghĩ đến việc dâng lễ cho họ như nhiều nhà truyền giáo từng làm đây đó.
Gushegu 29/11/2016

No comments:

Post a Comment