Wednesday, 19 October 2016

The Crucifix - Ảnh Chuộc Tội


Tác giả và Tác phẩm - The Author and his work.
 
Em tên Gia-cô-bê, chấp nhận học trường làng để anh trai và em gái được học trường xã.
Nhà em đẹp nhất làng vì tường đất được tô một lớn xin măng mỏng dính bên ngoài.
Thấy nhà mới, đẹp, Em hạnh phúc quá chừng bèn vẻ Chúa chuộc tội lên tường. 
Đơn giản chỉ là tin! Em tin nên
 
em dành cho Chúa chỗ đẹp nhất, sáng nhất, quan trọng nhất. Khả năng của em chỉ có thế vì em đâu được học gì ngoài vài câu tiếng anh và cách cầm viết. Việc đầu tiên em có thể làm cho Chúa là 'viết' Chúa lên tường để ngắm, để nhớ và để yêu!
Đấy là mầu nhiệm đức tin!
Ba em là giáo lý viên không chuyên, chỉ thích đi rông, ít thích làm và nói dối như cuội, nhưng đã thành lập hàng chục giáo điểm và kéo hàng trăm người về cho giáo hội. 
Giáo hội thánh thiện được thành lập trên nền tảng những con người vốn bất toàn và tiếp tục được xây dựng bởi những thiện nhân bất tất.

Đây là mầu nhiệm giáo hội!

No comments:

Post a Comment