Friday, 6 April 2012

Muối! Đừng ăn gian nói dối nữa! (2 và hết)


Muối: mai đi xưng tội ở giáo xứ

Mắm: ăn gian nói dối

Muối: phải xưng rằng


Muối: "thưa Cha tội lớn nhất của con là con ko biết con phạm tội gì"

Muối: a muốn nói gì cứ nói

Mắm: tội gian lận chứ gì nữa

Muối: hiểu sao cứ hiểu

Muối: anh mà

Mắm: sao ma hieu sao thi hieu

Mắm: k đúng vậy sao?

Muối: uh thì a hiểu gì cũng đúng hết trơn

Muối: e đã nói rồi

Muối: từ giờ e thua

Muối: a nói gì cũng đúng

Mắm: a phải nhờ đăng đoạn nay lên mạng để tố cáo với nhà nước

Muối: trời

Muối: a nói chi đến mấy chuyện mà ai cũng biết vậy

Mắm: nhưng trog nhà tu mà cũng vậy k mấy ai ngờ đâu

Muối: chỉ có anh là ko ngờ thôi

Muối: tự nhiên ngây thơ vậy?

Mắm: nói chung a cũng bit nhiều rồi,

Muối: thì vậy đi

Muối: biết thêm nữa cũng vậy thôi mà

Muối: đừng nói giọt nước làm tràn ly

Mắm: hầu như chổ nào cũng vậy, nhung k nói chắc chẳng ai đi xưng tội như e

Muối: hii

Muối: đó là chuyện của e

Muối: anh lại lo lắng cho phần rỗi e rồi

Mắm: tại đã đi xưng tội, chắc có đọc kinh ăn năn chừa tội

Muối: giờ là một ông Thầy đây

Mắm: chắc khi lên thiêng đag rồi chừa luôn một thể

Muối: chuyện đó lo sau a à

Muối: mà từ giờ trở đi

Muối: đừng quan tâm chuyện e nữa

Muối: kệ e đi

Muối: đừng có làm giống như

Muối: còn sống ngày nào

Muối: còn chửi e ngày đó

Mắm: thì sao

Muối: sao đâu

Muối: e mệt

Muối: thấy a chửi hoài e ớn

Mắm: a chui đời, chui cho đã miệng chứ chui e dau

Mắm: e tự nhận vào mình vậy thôi chứ

Mắm: Vậy sau nay tu thành ‘chánh quả’ rồi e có làm như ng ta làm bây giờ k?

No comments:

Post a Comment