Saturday, 13 April 2013

CN III PS C - Học gì ở Chân Dung của Vị Giáo Hoàng (thiếu nhi)

Giáo hoàng đầu tiên?
Lễ phong chức diễn ra ở đâu? Bờ biển.
Lễ diễn ra như thế nào?
Tiêu chuẩn nào quan trong nhất? Mến Thầy
Ngài đã làm gì? Bị gì? Như thế nào?
Giảng. Bị bỏ tù. Thoát ngục. Giảng. Tra hỏi. Can đảm.
Bị giết như thế nào?
Giáo hoàng hiện nay?
Có gì đặc biệt? Có đủ tiêu chuẩn của Chúa không? Mến Chúa là như thế nào?
Là người nghèo: đi xe bus, ở nhà nhỏ, tự nấu ăn…
 Yêu người nghèo:
Ø Thăm người nghiện ma túy.
Ø Chăm sóc người nghèo.
Ø Lễ nhận chức và người nghèo.
Ø Thứ 5 Tuần Thánh tại Ý.
Chúng ta:
Là người nghèo: tiết kiệm, k xài sang, k mặc cảm
Yêu người nghèo : hy sinh để giúp bạn ở vùng xa: sách vở, truyện cũ: Mái ấm N. Ái
Đề nghị đi với nhóm sv của thầy.
-          Cha Tâm ve chai
Truyền giáo như các TĐ

No comments:

Post a Comment