Wednesday, 26 March 2014

"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (Tố Hữu) Hầu hết các bậc cha mẹ, ít là ở VN, có cách dạy con ngược lại với người cha này. Học đi con, con sẽ sung sướng, kiếm được nhiều tiền, sẽ nhà cao, xe sang, thoát khỏi cảnh khố rách áo ôm như cha mẹ.
Tuy nhiên, có một chân lý ngàn đời đúng: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35).
Như vậy, chúng ta mới biết dạy con sống sung sướng mà chưa dạy chúng sống hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment