Monday, 5 May 2014

CON MUỐN LÀM GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG


CUỘC HỘI THOẠI ĐẦU TIÊN VỚI NGƯỜI BẢN XỨ

“Hãy ước mơ lên đến tận trời xanh, nếu không lên đến tận trời xanh, bạn cũng đang ở giữa những vì tinh tú” (Quách Tuấn Khanh).

Phê-rô Loan: (Đang đi bộ dọc bờ biển): Cha Phanxico, con muốn ở đây xem đá banh.

Cha Phanxico: Được. Tôi sẽ đi bộ một mình và khi quay lại sẽ gọi cha.

Phê-rô Loan: Chào con buổi chiều.

Daneyl (Đang xem đá bóng): Chào.

Phê-rô Loan: Con biết chơi đá banh không?

Daneyl: Có.

Phê-rô Loan: Chơi giỏi không?

Daneyl: Có.

Phê-rô Loan: Cha tên là Phê-rô, còn con?

Daneyl: Daneyl.

Phê-rô Loan: Daniel.

Daneyl: Không, Daneyl.

Phê-rô Loan: Con đánh vần đi.

Daneyl: D-A-N-E-Y-L.

Phê-rô Loan: Ừ. Nhà con ở đâu?

Daneyl: Ở đằng kia

Phê-rô Loan: Nhà có mấy người?

Daneyl: Con không biết, con … không đếm được.

Phê-rô Loan: Con có mấy anh chị em?

Daneyl: 4

Phê-rô Loan: Vậy, 4 anh chị em, rồi con, mẹ con, ba con, tất cả là 7 người. Ai nữa?

Daneyl: Cô, …

Phê-rô Loan: Oh!!! Con học lớp mấy?

Daneyl: 3

Phê-rô Loan: Ước mơ của con là gì?

Daneyl: Sao?

Phê-rô Loan: Lớn lên con muốn làm gì? Bác sĩ, thầy giáo, hay …?

Daneyl: Giám đốc ngân hang.

Phê-rô Loan: Con muốn kiếm thật nhiều tiền?

Daneyl: Vâng.

Phê-rô Loan: Để làm gì?

Cha Phanxico: Cha Phê-rô!

Phê-rô Loan: Dạ. Chào Daneyl nhé (bắt tay).

Daneyl: Chào cha.

Phê-rô Loan: Chúc con may mắn.

No comments:

Post a Comment