Wednesday, 30 November 2011

Giải nhất cho nhà tình thương Hướng Dương

Thi thuyết trình, văn nghệ về chủ đề THiếu Nhi, đài truyền hình KTV

No comments:

Post a Comment