Monday, 28 November 2011

KIẾP SINH VIÊN


Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?

Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Danny Nguyễn

No comments:

Post a Comment