Sunday, 7 June 2015

Truyền giáo thế nào đây?


- Con thấy cái ấm dưới cầu thang?
- Cha tính làm gì ?
- Tưới hoa lan
- Cha muốn chết à?
- Chưa phải bây giờ
- Cái đó ông bảo vệ dùng để cầu nguyện

- Thì ra bác bảo vệ nhà mình cũng là Hồi Giáo à?
- Hầu hết những người bảo vệ trong nhà dòng đều là Hồi Giáo

Vâng, đúng vậy, không cần đi truyền giáo đâu cho xa. Trong hai thầy dạy tiếng Anh của nhà dòng thì một người thuộc Tin Lành, nhánh nhỏ. Cô nhà bếp chỗ đó cũng thuộc giáo phái khác.
Các bác bảo vệ cho nhà dòng hầu hết thuộc đạo Hồi. Cư xá và trường học sát bên nhà triết cũng của Hồi Giáo.
Rồi cô bé này cũng đang trong trang phục Hồi...
Hồi Giáo bao quanh, Tin Lành tràn lan. Được cái bầu khí tôn giáo tràn ngập đất nước Ghana này, nhưng cái khó vẫn còn đó. Người Công Giáo nhiều khi nữa tĩnh nữa mê. Lễ lạy đều đặn là vậy, nhưng tình cờ đi xe đò nghe 'tiên tri' nào đó giảng là mon men bỏ đạo theo liền.

No comments:

Post a Comment