Tuesday, 24 November 2015

THỬ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ (NẤM SÒ)

Dân Ghana cũng biết ăn nấm, nhưng chưa phổ biến lắm. Ở thủ đô Accra đã có một số trại trồng nấm bán ở chợ và siêu thị khá thành công. Khi còn ở cộng đoàn đào tạo, tôi học mô hình tạo và cấy giống từ một chủ trại nấm.


(Nấm khi mới cắt bịch)
Chúng tôi triên khai ở miền Bắc là nơi khí hậu rất nóng nhưng vẫn thành công. Giống nấm của chúng tôi được
đưa về lại miền Nam, nơi trước đây chúng tôi đi mua.
Tuần trước tôi về cộng đoàn đào tạo dự lễ khấn trọn và phong chức phó tế, tôi mang thử 10 bịch giống cấy sẵn ra trồng. Chỉ trong một tuần, chúng tôi đã có nấm ăn.
Theo nhận định chung, nấm phát triển rất đều và khỏe, hơn cả mong đợi. Tạm thời năm nay tôi ở trên bản vài tuần mới về xứ một lần nên chưa thể mở rộng mô hình. Ngoài ra, cần phải thăm dò thị trường và 'kích cầu' khi mở rộng dự án.
Nấm là thức ăn bổ dưỡng và cũng khá dễ trồng. Tôi hy vọng họ sẽ ủng hộ và chúng tôi sẽ tạo công ăn việc làm cho một số người.

(Sau một tuần lễ - Sẵn sàng để thu hoạch)

No comments:

Post a Comment