Wednesday, 20 July 2016

Chúa Trời ngàn đời vẫn còn đó!

Thứ Tư tuần 16 tn C
Dụ ngôn Người gieo giống (Mt 13,1-9)
Đã bao lần hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng con, nhưng tâm hồn con cứ trơ ra như đá. Phải chăng con quá coi thường Lời Chúa vì con đã đọc và nghe quá nhiều và quá nhàm.
Năng mưa thì ướt bụi đường, năng qua năng lại coi thường nhau đi. Nge và đọc Lời Chúa hằng ngày khiến con chẳng còn để tâm tới Lời, con chẳng còn ý thức Lời là chính Chúa. Lời có ngôi vị, Lời sống động và hữu hiệu!
Con cứ nghĩ 'Chúa Trời ngàn đời vẫn còn đó', thư thả có sao đâu. Do đó, đời con vẫn ương ương dỡ dỡ, nửa nạc nửa mỡ.
Con tự hỏi, đến bao giờ con mới bắt đầu sống?

No comments:

Post a Comment