Monday, 25 July 2016

CON QUẠ và BẦU TRỜI - THE SKY and THE CROW


A tale from the Bhagawat Purana:
A crow once flew into the sky with a piece of meat in its beak. Twenty other crows set out in hot pursuit and began to attack it viciously.
When the crow finally dropped-the meat, its pursuers left if alone and flew off shrieking after the morsel.
Said the crow: “I’ve lost the meat and gained this peaceful sky.”
Said a Zen monk,
“When my house burnt down I got an unobstructed view of the moon at night!” 


Chuyện cổ Ấn độ kể rằng: 
Xưa có chú quạ cắp miếng thịt bay giữa bầu trời bao la. Lập tức, hai mươi con quạ khác xáp tới tấn công kịch liệt.
Cuối cùng khi chú thả miếng mồi, những con quạ đang rượt đuổi buông tha chú và lao theo miếng mồi.
Chú bảo 'Mình mất miếng thịt nhưng được cả bầu trời tự do!'
Vị thiền sư nọ kể 'Ngày nhà tôi cháy, tôi được dịp ngắm trăng thoả thuê!'

No comments:

Post a Comment