Saturday, 24 September 2016

Lời cầu nguyện trước cuộc họp Thượng nghị viện Mỹ


"Lạy Cha chúng con ở trên trời, hôm nay chúng con tụ họp trước mặt Cha để cầu xin ơn tha thứ và kiếm tìm sự hướng dẫn. Chúng con thừa biết Cha đã dạy “Khốn cho những kẻ gọi dữ là lành”. Nhưng đó chính là những gì chúng con đã làm.
 
"Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know Your Word says: "Woe to those who call evil good", but that is exactly what we have done.

·       Chúng con thiếu quân bình tinh thần và đảo lộn các giá trị.

·       Chúng con chế nhạo chân lý tuyệt đối trong Lời Ngài rồi gọi là sự đa nguyên.

·       Chúng con tôn thờ ngẫu tượng rồi gọi đó là đa văn hóa.

·       Chúng con tán thành sự đồi bại rồi gọi đó là lối sống mới.

·       Chúng con lợi dụng người nghèo rồi gọi đó là sự may rủi.

·       Chúng con tưởng thưởng sự lười biếng rồi gọi đó là phúc lợi.

·       Chúng con giết thai nhi rồi gọi đó là điều hòa sinh sản.

·       Chúng con trả phí cho kẻ phá thai rồi gọi đó là điều chính đáng.

·       Chúng con không kỷ luật con cái rồi gọi đó là nuôi dưỡng lòng tự trọng.

·       Chúng con lạm dụng quyền lực rồi gọi đó là chính trị.

·       Chúng con tham nhũng của công rồi gọi đó là chi tiêu thiết thực.

·       Chúng con hối lộ rồi gọi đó là  hương hoa văn phòng.

·       Chúng con thèm muốn của người rồi gọi đó là tham vọng.

·       Chúng con làm ô nhiễm xã hội với những sự tục tĩu và sự khiêu dâm rồi gọi đó là tự do biểu cảm.

·       Chúng con phỉ báng những giá trị vượt thời gian của cha ông rồi gọi đó là sự khai sáng.

Xin nhìn đến và thấu hiểu lòng chúng con hôm nay, lạy Chúa. Xin tẩy chúng con sạch mọi tội lỗi và giải thoát chúng con. Amen."

* We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values.
* We have ridiculed the absolute truth of Your Word and called it Pluralism.
* We have worshipped other gods and called it multiculturalism.
* We have endorsed perversion and called it alternative lifestyle.
* We have exploited the poor and called it the lottery.
* We have rewarded laziness and called it welfare.
* We have killed our unborn and called it choice.
* We have shot abortionists and called it justifiable.
* We have neglected to discipline our children and called it building self-esteem.
* We have abused power and called it politics.
* We have embezzled public funds and called it essential expenses.
* We have insitutionalised bribery and called it sweets of office.
* We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition.
*We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression.
* We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment.
Search us, Oh GOD, and know our hearts today; cleanse us from every sin and set us free. Amen!"

(Nguồn: Internet. Pet Loan dịch).

No comments:

Post a Comment