Wednesday, 31 August 2016

2 in 1

Vừa làm vừa dạy - Working and Teaching.
(Trước khi học)
- Sao con đặt âm ly ra ngoài vậy?
- Ổ cắm hư, cha.
- Hư sao.?
- Sao con biết dc.
- Thì kiểm tra
- Ôi.! Cha bày dại! Con chưa muốn chết.

- Ở nhà xứ cả chục năm mà k biết sửa điện.... Ăn ... rồi đi làm thợ điện với cha.
(Và sau một ngày)
- Cha! Con làm vậy được chưa?
- Chú mi khá.
- Mai con đi xin bắt điện cho nhà người ta.
- Hahaha. Chú mi tự tin quá đấy!
Ở đây thợ điện rất ít nên họ chặt chém dân quá sức. Dân thì đa số không biết gì về điện đóm., ngay cả các em đã học hết cấp 3 cũng 'không hiểu gì về điện'.
Tận dụng công việc chuẩn bị cho dự án lap đặt 22 máy tính cho trường học., tôi muốn dạy cho các em vài kỷ năng để các em tự xoay xở việc ở xứ và cả ở trong làng.
While working on the lab, preparing for 22 computers, I try to get some young guys involved so that they can take care of the electrical work in the church and in their homes as well. They were afraid at first but got delighted after some hours.

No comments:

Post a Comment