Tuesday, 18 October 2016

Truyền giáo chỉ là thế thôi!

Gia đình tôi chẳng thờ ai ngoài ông bà tổ tiên. Bố tôi chưa hề biết Chúa là gì. Vì dĩ nhiên tôi sinh ra và lớn lên ngoại đạo. Rồi một ngày kia, khi đang ngồi nghỉ mệt sau hàng giờ đóng gạch, tôi bày chuyện tục ra kháo. Từ phim cấp III cho đến chuyện gái gú. Cả bọn cười híp mắt.

 Một đồng nghiệp từ tốn chia sẻ: "Mẹ Maria hiện ra, rất đẹp, đẹp hơn tiên ..." Chúng tôi xúm lại nghe chuyện 'chàng khờ chinh phục gái đẹp'.
Nhưng anh bạn nghiêm túc kể tiếp. "Đức Mẹ khóc và trong nước mắt có máu. Mẹ nói 'Thế giới tràn ngập tội lỗi. Mẹ đau khổ vì nhiều linh hồn phải bị luận phạt. Mẹ kêu gọi những người còn cơ hội để hoán cải hãy mau thay đổi đời sống'". Chúng tôi lẵng lặng bỏ đi, cắm cúi đúc gạch tiếp. Chẳng biết bà là ai nhưng bà nói đúng. Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau trong nhà thờ.
Đó là câu chuyện tôi và hai người bạn khác trở thành tín hữu Công Giáo. Và hôm nay được cha và Hội Đồng mời chia sẻ với anh chị em về đề tài "Căn tính của giáo dân" trong Tuần lễ Giáo Dân, tôi hân hạnh được đứng đây thi hành sứ vụ ngôn sứ của một giáo dân. Tôi xin nhấn mạnh với anh chị em: Hãy thi hành vai trò giáo dân bằng việc chia sẻ đức tin mọi nơi mọi lúc bằng những câu chuyện và kinh nghiệm đức tin cá nhân. Những câu chuyện đức tin có sức lôi cuốn và cảm hoá ngay cả những tâm hồn chai đá (như tôi)! Chúa sẽ cảm hoá và biến đổi thế giới với sự cộng tác của chúng ta.

Bài chia sẻ của anh hôm nay về Căn Tính của Giáo Dân còn dài, nhưng tôi xin được trích chừng đó để chúng ta tự suy tư và có những dốc quyết cho riêng mình.

Gusheigu, Tuần Lễ Giáo Dân, 2016.

No comments:

Post a Comment