Thursday, 15 November 2012

Phương pháp chia sẻ Lời Chúa của Châu Mỹ La Tinh và của Hồng Y Martinii


Phương pháp châu Mỹ Latinh (Carlos Mesters)

Mở đầu buổi họp mặt:

1)    Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

2)    Kiểm lại xem mọi người đã hoàn thành công tác được giao lần trước cả chưa.

A)  Bắt đầu bằng thực tế hôm nay:

1)    Xét xem đề tài được chọn đã thực sự phù hợp với thực tế hôm nay chưa.

2)    Dùng những câu hỏi rõ ràng và xác đáng để đào sâu cuộc hội thoại.

B)  Học hỏi và suy gẫm Lời Chúa:

1)    Đọc một đoạn Lời Chúa.

2)    Học hỏi:

-        Đọc kỹ bản văn (phê bình văn chương).

-        Tìm hiểu hoàn cảnh cộng đoàn khai sinh bản văn (phê bình lịch sử).

-        Tìm thông điệp bản văn (ý nghĩa thần học).

C)  Cử hành Lời Chúa:

1)    Chia sẻ trong tinh thần tạ ơn những hiểu biết và tiềm lực mình thâu lượm được.

2)    Nối kết những cam kết đã khám phá và thực hiện trong quá trình tìm hiểu Lời Chúa.

3)    Hát và cầu nguyện bằng một bài thánh vịnh thích hợp – có thể thêm những lời cầu nguyện khác.

D)  Chuẩn bị cho buổi họp mặt tới:

1)    Chọn đề tài.

2)    Chọn đoạn Lời Chúa và chuẩn bị các câu hỏi.

3)    Phân chia công tác.

Phương pháp của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini

“Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, qua kinh nghiệm bản thân là nhà nghiên cứu, là bậc thầy nổi tiếng về Thánh Kinh và là mục tử sáng chói ở Giáo phận Milanô trong nhiều thập kỷ vừa qua, chia sẻ cho chúng ta phương đáp của ngài về việc đọc Sách Thánh cho hữu ích qua 3 quá trình: lectio, meditatio, contemplatio (đọc, suy gẫm, chiêm niệm).”[1]

Bước 1: Chuẩn bị (đứng)

-        Dấu Thánh giá

-        Hát bài về Chúa Thánh Thần.

-        Lời nguyện của người hướng dẫn

Bước 2: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)

-        Nghe công bố Lời Chúa

-        Ngồi thinh lặng (khoảng 5 phút)

-        Nghe lại Lời Chúa lần II (người xướng đứng, tất cả ngồi ngồi).

Bước 3: Cầu nguyện và chia sẻ.

-        Lời chúa nói với tôi những gì và tác động trên tôi ra sao?

-        Mỗi người chia sẻ một hoặc hai ý tưởng, những từ, những câu đã đánh động tôi nhất.

-        Lời Chúa mời gọi tôi sống như thế nào?

-        Qua lời chia sẽ của những người trong nhóm nói với tôi những gì và tác động trên tôi ra sao?

-        Dành 5 phút để ghi lại những gì tôi đã nhận được trong cầu nguyện và qua lời chia sẻ của người trong nhóm. Đó có thể là một lời mời gọi hoán cải rất cụ thể trong tương quan giữa tôi với Thiên Chúa, với tha nhân hay với mọi chuyện khác của đời sống thường ngày.

Bước 4: Kết thúc.

-        Lời nguyện tạ ơn tự phát

-        Lời nguyện kết thúc của người hướng dẫn

-        Hát bài kết thúc

 [1] Võ Đức Minh, “Hiến chế Dei Verbum sau 40 năm nhìn lại.” simonhoadalat.com, truy cập 30/012012.

No comments:

Post a Comment