Monday, 15 August 2016

'MẸ ĐẦY ƠN PHÚC'

Phúc Mẹ ngược đời
Phúc Mẹ đời cười
Phúc Mẹ khác người
Phúc Mẹ Chúa Trời
Phúc Mẹ vâng lời
Phúc Mẹ trọn đời


Mẹ sống tuyệt vời
Mẹ sống rạng ngời
Mẹ sống tươi cười
Mẹ sống cho người
Mẹ sống cho đời
Mẹ sống muôn đời

No comments:

Post a Comment