Tuesday, 30 August 2016

CẦU KHÔNG ĐƯỢC, ƯỚC CHẲNG THẤY!


Ở Ấn Độ ngày xưa, các nghi lễ Vedic được gán cho mt tm quan trng rt lớn. Người ta nói rng nhng nghi lễ ấy có tính hiệu năng đến ni, chng hn, hcác hin nhân cu khn trời mưa thì nhất định mưa sẽ đổ xung tràn tr. Một người đàn ông đã cu nguyn theo nghi lễ ấy, xin Thn Lakshmi, nthn ca cải, cho mình được nên giàu có.
Anh cầu xin như thế ròng rã mười năm mà không có kết quả gì. Sau đó anh bất cht
nhn thy bn cht phù du ca ca ci và quyết định bắt đầu sng một đời sng thoát tc trong dãy Himalayas.
Ngày nọ, anh đang ngồi thin, bng mmt ra và trông thấy trước mt mình là mt phncc kỳ xinh đẹp, nàng chói sáng rc rỡ cơ hồ như toàn thể con người nàng được làm bng vàng vy.
“Cô là ai và cô đến đây làm gì?” Anh hỏi.
“Ta là Nữ Thần Lakshmi mà anh đã khẩn nguyện trong 12 năm nay,” - người phnữ xinh đẹp y trli - “Ta hiện ra đây để thỏa mãn điều anh ao ước.”
“Ồ, thưa Nữ Thần,” - anh tht lên - ”Tôi đã chuyn sang sng cuc sng chuyên chăm thiền định và không còn tơ tưởng gì vca ci nữa. Ngài đến quá mun. Ti sao ngài li chm chạp như thế nhỉ?”
“Nói thật,” - NThn trli - “Xét vì anh đã thực hành các lnghi y mt cách trung thành bền bĩ, nên anh đã được ban cho ca cải dư dật tlâu rồi. Nhưng, vì Ta yêu mến anh và muốn điều tốt đẹp cho anh, Ta đã quyết định gichúng lại.”
Nếu bn có quyn chn la, bn schọn điều nào: một là, được ban cho nhng điều mình xin; hai là, ơn an bình sâu thẳm bt chp mình có nhận được những điều mình xin hay không?
Anthony De Mello, S.J
 (tinmung.net)

No comments:

Post a Comment