Friday, 13 January 2012

Cách liên kết để đăng bài cho blog của người khác

   Một blog có thể được đăng bài bởi nhiều người. Điều này giúp bạn có thể mời người cộng tác viết bài và tự họ đăng lên blog cho bạn.

Cách làm:
Trước hết, bạn của bạn cũng phải có một blog cùng họ (blogspot) với blog của bạn.
Kế đến, bạn vào phần cài đặt, vào cửa sổ Quyền và bấm vào mục Thêm tác giả rồi gõ địa chỉ Email, gởi lời mời và bạn của bạn sẽ có thể đăng bài trên blog của bạn từ Email này hoặc từ blog của họ.
Bài tôi đang viết là từ một blog nháp của tôi.
Thử kỷ thuật tý!
Let make one and Enjoy it!

No comments:

Post a Comment