Tuesday, 17 January 2012

Tổng kết một lần gia nhập 'cái bang'

Kết quả của sự mở lời “Xin mọi người giúp đỡ”
T ơi! Ngay mai bé mổ tim, bệnh viện bảo phải đóng tất cả khoảng 40 triệu. Trong ngày mai phải đóng trước ít nhất 20 triệu, … vân vân và vân vân. Em than van một hơi thật dài, kể lể nhiều thứ nữa như thể sợ người nghe không cảm thông hết sự tình thế bức thiết hiện tại của mẹ con em. Khi ngưng lại để lấy hơi một chút, thầy H cắt lời ngay. Nhưng mà em gặp ai? Tá hỏa! Em xin lỗi ...
Cho em gặp…
(tình trạng thường xãy ra nhiều ở các nhà tập thể).
Tình thế rất cấp bách, trong một ngày làm sao tôi có thể kiếm được ngần ấy tiền?!? Và ngay cả một năm tôi cũng làm sao làm ra số tiền đó (vì tôi đâu phải đang làm kinh tế. Tu mà lị!).
Thưa cha, có trường hợp này ….
Tôi có một triệu, qua nói chuyện thêm với cha …
……………….
Em thử liên lạc với cha ...
Dạ, cha ... hứa cho 15 tr rồi. Còn thiếu.
Để xem.
……………….
Hôm nay đi theo tôi, tôi đi làm lễ giỗ cho một người.
(Đi lễ giổ để xin tiền? Có ngộ quá không? Với lại từ trước đến giờ có lúc nào tôi đã hành nghề Cái bang lần nào đâu. Suy đi tính lại cả ngày, cuối cùng mời quyết định đóng mặt dày một bữa.)
Được 1,5 tr cha ạ!
Ừ thì cũng đáng công một tiếng đồng hồ. (Tôi thì hơi thất vọng vì trong đâu đang nghĩ đến con số 40 chai).
……………………………
Ngày mai bé mổ tim hết 40 tr mà nghe nói mới có 10 tr.
Vậy hả! Tội nghiệp
………………………
Sơ dòng em của T cho được 25 tr.
Woo! Xộp nhỉ! Thấy chưa, a nói là Chúa sẽ liệu mà. Nhưng chưa đủ đúng không?
………………………..
Đây! Thêm kết quả của lần ăn xin hôm qua đây.
3 tr cha ạ!
…………………….
Con cần nữa không?
Dạ cũng tạm ổn rồi
Nhưng người ta đã cho rồi, giờ lấy không?
Không phải của con làm sao con dám từ chối hjhj.
15 tr.
………………………
Và sau đó còn thêm một ít lẻ tẻ nữa.
Chắc phải đặt cho sự kiện này là: CHÚA SẼ LIỆU!

Một sơ đã cộng tác rất đắc lực trong biến cố này và đã xin được 25 tr có cùng một kinh nghiệm giống tôi: LẦN ĐẦU TIÊN LÀM VIỆC NÀY VÀ LẦN ĐÂU TIÊN BẤT NGỜ vì KẾT QUẢ NGOÀI SỰ TƯỢNG TƯỢNG.
Ai cũng biết kiếm được số tiền lớn như vậy trong một hai ngày là điều bất khả thi. Tuy nhiên, thực tế có thể sẽ khác. Kinh nghiệm cho tôi một cái nhìn khác đi: CỨ MỞ LỜI. Thực ra tôi chẳng có công liêng gì trong việc này ngoài việc mở lời với một vài người.
Thank Goodness!
 

No comments:

Post a Comment