Saturday, 28 January 2012

Kỷ niệm Cà Mau

Bị động, xa lạ, người chơi đã quá quen với trại hè. Làm thể nào để tổ chức một ngày trại trong vài chục tiếng đồng hồ? Nhất là giới trẻ nơi đây đã được các Sư Huynh dòng Lasan giàu kinh nghiệm tổ chức trại cho cả 10 nam nay?

No comments:

Post a Comment