Wednesday, 9 January 2013

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Phương pháp Xem-Xét-Làm

Phương pháp Xem-Xét-Làm là phương pháp của Thanh Lao Công tức Thanh niên Lao động Công giáo, một tổ chức Công giáo Tiến hành dấn thân cách quyết liệt trong các môi trường lao động, nghề nghiệp nhằm thánh hóa các môi trường ấy bằng cách sống Ơn gọi và Sứ mạng của những Ki-tô hữu giáo dân trưởng thành theo tinh thần và giáo huấn của Công đồng Va-ti-can II (X. LG 31).

Phương pháp Xem-Xét-Làm là một phương pháp giúp chia sẻ Lời Chúa một cách hữu hiệu, vì khởi đi từ cuộc sống để khám phá ra dấu chỉ, thông điệp, lời mời gọi giáo huấn của Chúa qua/trong các biến cố hoặc sự kiện xẩy ra cho chúng ta và chung quanh chúng ta. Ngoài ra phương pháp Xem-Xét-Làm còn giúp người áp dụng có cái nhìn phân tích xã hội, để hiểu rõ nguyên nhân của sự việc mà có hành động thích hợp và giải quyết các vấn đề tận căn. Phương pháp Xem-Xét-Làm được tiến hành theo ba bước sau:

Bước 1: Xem, tức là nhìn vào đời sống cụ thể trong tuần, trong tháng xem có biến cố nào nổi bật, ghi đậm dấu ấn trên suy nghĩ, tình cảm và hành động của mình.

Bước 2 : Xét tức nhìn và hiểu sự kiện bằng/với ánh sáng của Lời Chúa để tìm ra Ý Chúa, nghe được lời mời gọi và hiểu được giáo huấn của Chúa trong/qua biến cố/sự kiện ấy (tức khám phá ra sứ điệp của Chúa nhắn gửi qua/trong biến cố cuộc sống).

Bước 3: Làm, tức hành động theo giáo huấn, lời mời gọi của Chúa để chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa, đáp lại Tình Yêu mà Chúa vẫn dành cho chúng ta.

 

No comments:

Post a Comment