Sunday, 1 February 2015

The Suitcase in the hand of God - HÀNH TRANG về CÕI SAU


(LEAVE A COMMENT)The Suitcase in the hand of God
A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
Khi nhận ra mình đã chết, người thanh niên nọ thấy Chúa tiến đến với túi hành lý trên tay.
- God said: Alright son its time to go.
Ngài nói: Đến lúc phải đi rồi con trai.
– surprised the man responded: Now? So soon? I had a lot of plans…
Quá bỡ ngỡ, anh chàng đáp: Bây giờ sao? Có sớm quá không? Con còn có nhiều kế hoạch…
– I’m sorry but its time to go.

Xin lỗi con nhưng giờ đã điểm.
- What do you have in that suitcase? the man asked.
Anh ta hỏi: Ngài mang gì trong túi hành lý?
– God answered: Your belongings.
Chúa đáp: Những thứ thuộc về con.
– My belongings? you mean my things, my clothes, my money?
Thuộc về con? Ý ngài là đồ dùng của con, tiền bạc rồi áo quần?
-God answered: Those things were not yours they belonged to the earth.
Chúa nói: những thứ đó không thuộc về con, chúng thuộc trần gian.
- Is it my memories? the man asked.
Có phải ký ức không?
-God answered: those never belonged to you they belonged to Time
Ký ức không thuộc về con, nó thuộc Thời Gian.
- Is it my talents?
Tài năng của con?
-God answered: those were never yours they belonged to the circumstances.
Không phải là sở hữu của con, tài năng tuy thuộc hoàn cảnh
- Is it my friends and family?
Hay gia đình và bạn bè?
-God answered: I’m sorry they were never yours they belonged to the path.
Họ không bao giờ thuộc về con nhưng là dòng đời.
- Is it my wife and son?
Vậy là vợ con con?
– God answered: They were never yours the belonged to your heart.
Họ không phải là tài sản của con, họ ở trong lòng con.
- Is it my body?
Chắc là thân xác con?
– God answered: that was never yours it belonged to the dust.
Thứ ấy chẳng phải là tài san, nó thuộc về tro bụi.
-Is it my soul?
Ling hồn con?
God answered: No that is mine.
Linh hồn con là của Ta.
Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it just to find
out the suitcase was empty.
Nỗi sợ dâng trào, anh chàng giật lấy túi hành lý từ tay Chúa rồi mở ra xem. Túi hành lý trống không!
(Hết giờ, đi đọc kinh tý), tiếp đây.
- With a tear coming down his cheek the man said: I never had anything???
Anh chàng nói trong nước mắt: con chưa bao giờ có bấy cứ thứ gì sao???
-God answered: that is correct, every moment you lived were only yours. Life is just a moment; a moment that belongs to you. For this reason enjoy this time while you have it. Don’t let anything that you think you own stop you from doing so.
Chúa đáp: đúng vậy, mọi khoảnh khắc con sống mới là của con. Đời người chỉ là một khoảnh, và khoảnh khắc đó thuộc về con. Vì vậy hãy tận hưởng thời gian khi còn có thể. Đừng để bất cứ thứ gì con nghĩ là của con cản lỗi con làm điều đó.
-Live Now
Sống giây phút hiện tại.
-Live your life
Sống cuộc sống của con.
– Don’t forget to be happy, that is the only thing that matters.
Đừng quên sống hạnh phúc, đó là điều duy nhất đáng quan tâm.
- Material things and everything else that you fought for stay here.
Vật chất và những thứ con đã đấu tranh để có được sẽ bị bỏ lại đằng sau.
-YOU CAN’T TAKE ANYTHING
CON KHÔNG THỂ MANG THEO THỨ GÌ!


 (Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment