Friday, 27 February 2015

Ý Nghĩa Đơn Sơ về MÙA CHAY & ĂN CHAY


LENT (Mùa Chay) có nghĩa là:
L - Leave - từ bỏ
E - Every - mọi
N - Negative - tiêu cực
T - Thing - thứ

TỪ BỎ MỌI LỜI NÓI và VIỆC LÀM TIÊU CỰC!

God accepts u d way u r but He loves u 2 much 2 leave u that way. Make firm decision n return 2 Him. God bless you! (Tiếng Anh tuổi teen).

Chúa yêu bạn dù bạn là ai, nhưng Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi không nỡ để bạn hư mất. Hãy quyết tâm trở về với Ngài. Xin Chúa chúc lành cho bạn.


No comments:

Post a Comment