Monday, 23 July 2012

Vô cảm - mạnh ai nấy sống?

Trong khi xã hội con người đang đối mặt với một vấn nạn không mấy ai mong muốn: SỰ VÔ CẢM, con tắc kè này lại xã thân, bất chấp nguy hiểm để cứu bạn.


No comments:

Post a Comment