Tuesday, 18 September 2012

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA (II)

  PHILIPHINES VÀ ĐẠI HÀN
1.1.Phương pháp Vigan (Philiphines)

Lời cầu nguyện hay bài hát mở đầu


Bước 1:

-        Một người đọc một đoạn Lời Chúa.

-        Thinh lặng khoảng 3 phút. Mỗi người chọn một từ, cụm từ hoặc một câu đánh động mình.

-        Mỗi người đọc lên từ, cụm từ hoặc câu mình chọn.

Bước 2:

-        Một người đọc lại đoạn Lời Chúa.

-        Thinh lặng trong 5 phút. Mỗi người chú tâm lắng nghe điều Chúa nói với riêng mình.

-        Chia sẻ Lời Chúa tác động đến bản thân cho nhóm: các thành viên của nhóm chia sẻ những gì mình cảm nhận được tự đáy lòng, cố gắng dùng đại từ ngôi thứ nhất số ít (tôi).

Bước 3: Lời mời gọi sự đáp trả.

-        Sau khi mọi người chia sẻ xong, một thành viên đọc lại đoạn Lời Chúa một lần nữa.

-        Thinh lăng và lời đáp trả cá nhân đối với Lời: trong thinh lặng mỗi người cố gắng tìm câu trả lời cho Lời Chúa đã tác động đến bản thân mình, tỉ dụ như bộc lộ niềm tin, nếu Lời Chúa là một lời hứa.

-        Chia sẻ sự đáp trả cá nhân qua một lời cầu nguyện: mỗi người nói lên câu trả lời của mình đối với Lời Chúa hầu có thể được cũng cố thêm bởi sự hiệp thông của mọi người qua từ “Amen” cuối lời cầu.

Kết thúc: Một lời cầu nguyện ca ngợi, tạ ơn hoặc một bài hát hay kinh Lạy Cha.

1.2.Phương pháp Đại Hàn

Đối với nhóm lớn:

1)    Lời chào: Người hướng dẫn xướng: “Nhờ ánh sáng Ngôi Lời;” Tất cả đáp: “ và ân sủng Thần Khí” (hoặc một lời khác).

2)    Lời nguyện mở đầu: làm dấu thánh giá; người hướng dẫn dâng một lời nguyện tự phát.

3)    Đọc một đoạn Lời Chúa rồi mỗi người chọn một câu.

Người hướng dẫn chia mọi người thành từng cặp để họ đối thoại bầu bạn với nhau và chia sẻ khi tập hợp lại.

Làm việc theo cặp:

1)    Chào hỏi: một người xướng: “Nhờ ánh sáng Ngôi Lời”; người kia đáp: “Và ân sủng Thần Khí”.

2)    Chú tâm vào hơi thở và bản văn Lời Chúa, Thần Khí và Ngôi Lời:

-        Thở sâu, nhẹ nhàng, suy tưởng, hòa mình vào “Thần Khí hơi thở trong bạn”.

-        Đọc đoạn Lời Chúa trong thinh lặng.

-        Hãy để mình được đụng chạm bởi một từ, ý tưởng hay một biểu tượng nào đó.

3)    Lắng nghe Lời Chúa – lắng nghe người đồng hành của mình:

-        Lần lượt chia sẻ “lương thực trong ngày” cho nhau nghe.

-        Lắng nghe với con tim rộng mở và không xét đoán.

Trở lại nhóm lớn:

1)    Lời chào: Người hướng dẫn xướng: “Nhờ ánh sáng Ngôi Lời;” Tất cả đáp: “ và ân sủng Thần Khí”.

2)    Tất cả đọc chung đoạn Lời Chúa – mặc dầu khác bản dịch hay ngôn ngữ. Trước khi bắt đầu hãy thở thật sâu 3 lần, nghĩ về một người mà bạn muốn đem đoạn Lời Chúa này đến với họ như một tin mừng.

3)    Chia sẻ tâm tình của người đồng hành với bạn thay vì chia sẻ tâm tình của mình.

4)    Lời nguyện kết thúc: Theo thứ tự, mọi người lần lượt dâng một lời cầu nguyện ngắn gọn để tạ ơn, khẩn cầu, chuyển cầu… Sau đó cùng nhau kết thúc bằng kinh Lạy Cha.

No comments:

Post a Comment