Friday, 16 December 2011

Mừng Blog gần 'đầy tháng" và chào mừng vị khách thứ 1.000!

  Cảm hứng bất chợt và nhiều bất ngờ trong quá trình thực hiện. Chính mình cũng bất ngờ trước kết quả này. Tự chúc mừng chứ không có ai mừng cả hihi.

Không ngồi lại viết thì nghĩ viết khó lắm, nhưng bắt tay vô việc mới biết mình cũng có tiềm năng chút chút. Tự nhiên thích viết, hy vọng viết được nhiều nhiều, chia sẻ nhiều nhiều. Tuy nhiên, châm ngôn của ta là "nhìn thẳng nói thật" nên dễ mất lòng là chuyện dễ hiểu. Những bài viết của mình lắm lúc hơi bi quan hoặc có vẻ cay cú với cuộc đời. Minh chỉ muốn viết cho mình, để mình tĩnh hơn trên bước đường đời thui.

No comments:

Post a Comment