Thursday, 29 December 2011

Thống thiết những nỗi đau

  Tôi dễ dàng xúc động trước những cảnh bi thương của người khác, sẵn sàng nói những lời có cánh để diễn tả tình trạng đó cho người khác biết và cũng vô tư lên án xã hội đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên, để có thể cúi xuống, tra tay vào việc giúp đỡ một người thì dường như hơi xa lạ hay chỉ là một chuyện họa hiếm. Tại sao?

No comments:

Post a Comment