Wednesday, 16 October 2013

Bác ái là luật của mọi luật (thứ tư sau cn 28 TNC: Lc 11, 42-46)


            “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các người nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.”

 Xin cho con biết soi gương cuộc đời để nhận ra những bất toàn yếu đuối, những chểnh mảng thiếu sót, những lỗi lầm bê bối của con, hầu chú tâm thi hành luật bác ái yêu thương thay vì chỉ biết chăm chú giữ cho đúng những thứ luật lệ, hay những thói quen cố hữu.

 

No comments:

Post a Comment