Wednesday, 16 October 2013

"Ngôn hành bất nhất" (thứ tư sau cn 28 TNC: Lc 11, 42-46)


            Chuyện kể về một nhà truyền giáo trẻ gặp một thợ đốn củi trong một khu rừng.  “Quả là cơ hội quý đem người này về với Chúa Kitô,” nhà truyền giáo nghĩ trong đầu như vậy khi biết rằng người đốn củi nọ chưa hề nghe nói về Chúa Kitô.

            Suốt ngày khi người nọ đốn củi, vác ra xe rồi trở lại đốn tiếp, nhà truyền giáo trẻ hỏi, “Sao Ông đã sẵn sàng đón nhận Chúa Kitô chưa?”
            “Tôi không biết,” người đốn củi trả lời.  “Suốt ngày Anh nói với Tôi về Chúa Kitô là người vác đỡ gánh nặng của chúng ta, tuy nhiên Anh chẳng bao giờ vác đỡ gánh nặng của Tôi.”

           Lạy Chúa, đã bao lần con chất ghánh nặng lên vai người khác bằng cách khuyên họ phải làm thế này, thế khác, tuy nhiên, chính con lại bỏ bê bổn phận của mình. Xin cho con biết chú tâm thi hành luật Chúa, thay vì chỉ biết rêu rao những kiến thức nhỏ bé con thủ đắc được nơi khuôn viên hạn hẹp của mái trường học viện.

No comments:

Post a Comment