Friday, 25 October 2013

CẦU NGUYỆN SAO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA?Không cần lùng kiếm khắp đàn chiên, không cần trang bị cả đoàn tàu, cũng chẳng cần vượt biển đến những vùng xa xôi để mang hương liệu về. Hãy tìm của lễ đẹp ý Chúa ngay trong lòng bạn.

Vua Đa-vít nói: Con biết tội mình đã phạm. Con đã nhận tội thì xin Chúa bỏ qua cho. Dù sống tốt lành, chúng ta cũng đừng tự phụ là mình không có tội. Hãy sống cho đẹp lòng Chúa để được Chúa thứ tha. Kẻ nào càng ít để ý đến tội mình, thì càng ưa xoi mói tội của người khác: đó là những người không có niềm hy vọng. Họ không lo sửa sai mà chỉ lo cắn xé. Vì không thể chữa mình, nên họ sẵn sàng đổ lỗi cho người khác.

Vua Đa-vít không xử sự như thế. Người đã nêu gương cho chúng ta biết phải cầu nguyện và làm đẹp lòng Thiên Chúa thế nào. Người nói: Con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Người không để ý đến tội kẻ khác. Người tự tố giác chứ không tâng bốc chính mình. Người đi vào nội tâm và xuống sâu tận đáy lòng. Người không tự tha thứ, cũng không trơ trẽn đòi người ta phải tha thứ cho mình.

Bạn muốn làm Thiên Chúa nguôi giận ư? Hãy tự kiểm điểm để được Thiên Chúa nguôi giận. Bạn nên để ý câu này trong thánh vịnh: Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Vậy bạn không có tế phẩm sao? Bạn sẽ không dâng gì ư? Không dâng gì mà bạn làm cho Thiên Chúa nguôi lòng được sao? Bạn đã nói gì?

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Hãy đọc tiếp, rồi lắng nghe và thưa với Chúa: Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Một khi các lễ vật thường dâng trước đây đã bị loại bỏ, bạn biết được của lễ phải dâng cho Chúa là gì. Quả thật, như cha ông chúng ta, bạn đã từng dâng chiên bò làm lễ vật và gọi đó là tế phẩm. Nhưng Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Thế là Chúa không ưa thích những thứ kia, nhưng vẫn đòi có tế phẩm.

Vua Đa-vít nói: Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Vậy khi Ngài không nhận lễ toàn thiêu, Ngài không có tế phẩm sao?

Đâu phải thế! Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Bạn đã có gì để dâng rồi đó. Không cần lùng kiếm khắp đàn chiên, không cần trang bị cả đoàn tàu, cũng chẳng cần vượt biển đến những vùng xa xôi để mang hương liệu về. Hãy tìm của lễ đẹp ý Chúa ngay trong lòng bạn. Hãy vò nát lòng bạn. Sao lại sợ lòng bạn bị vò nát thì sẽ tiêu tan? Bạn đã có sẵn lời này: Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Để Chúa tạo nên một tấm lòng trong trắng cho bạn, bạn phải vò nát lòng dạ nhơ bẩn của mình.

Khi đã trót phạm tội, chúng ta hãy đau đớn buồn phiền, vì tội lỗi làm phiền lòng Thiên Chúa. Chúng ta không phải là không có tội, nhưng ít nhất chúng ta cũng giống Thiên Chúa ở điểm này: điều gì làm mất lòng Thiên Chúa thì cũng phải đau lòng chúng ta. Như vậy, phần nào đó, bạn sẽ một lòng một ý với Thiên Chúa, bởi lẽ điều gì ở nơi bạn khiến bạn buồn phiền, thì Đấng tác tạo nên bạn cũng gớm ghét điều ấy.

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục

 

No comments:

Post a Comment