Wednesday, 20 June 2012

Cha giàu Con khônVậy, ai giàu hơn ai?
Xem clip này tôi nhớ đến tấm hình trên mạng (chưa tìm ra): một người đàn ông thổ dân ngậm điếu cày đứng bên một đống cây mục nát và một người đàn ông lịch lãm đứng trên một tòa nhà lộng lẫy miệng ngậm điếu xigà hảo hạng, cả hai cùng phì phèo điếu thuốc ánh mắt tỏ rõ sự mãn nguyện. Bên dưới người ta chú thích một câu hỏi: "Who is happier?"
Vậy, hạnh phúc chắc gì đã phụ thuộc vào tiền bạc và địa vị xã hội!
Thế mà ai cũng cắm đầu cắm cổ kiếm tiền!?"

No comments:

Post a Comment