Wednesday, 6 June 2012

NIÊN BIỂU LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

(Những sự kiện chính)
1.      Thiên Chúa tuyển chọn dân riêng của Người và Người bắt đầu bằng việc tuyển chon Apram (sau đó đổi tên thành Apbraham) vào thế kỷ -19 -> -18 trước Công nguyên, có tài liệu ghi khoảng năm 1850. (Sau đó khoảng năm 1780, gia đình Giacóp trẩy sang Aicập vì cơn đói kém).
2.      Cuộc xuất hành thoát ách nô lệ Aicập (-1250). Sau đó là Giao ước Xianai.
3.      Chinh phục đất hứa (-1220)
4.      Vua Đavít trị vì (-1000)
5.      Vua Salomon (-960-930)
6.      Lưu đày tại Babilon (-587) (đợt phát lưu lớn nhất)
7.      Hết thời lưu đày, hồi hương (-538)
8.      Thời lệ thuộc Batư (-593-330)
9.      Thời lệ thuộc Hylạp (-330-175)
10.  Đức Giêsu giáng thế (-3)
11.  Đức Giêsu chịu phép rửa và bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng (năm 27)
12.  Đức Giêsu chịu khổ nạn và Phục Sinh (năm 30)
13.  Khai sinh Giáo Hội (tùy theo quan niệm khai sinh: lúc Đức Giêsu tuyển chọn 12 Tông Đồ (năm 28), Cuộc khổ nạn Phục Sinh hay trong ngày lễ Ngũ Tuần, lúc Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ (năm 30))
14.  Hành trình truyền giáo đầu tiên của Phaolô và Barnaba (năm 45)


Những sự kiện được tô đậm là những sự kiện chính yếu. Sử liệu lấy từ sách “Lịch sử cứu độ” của Lm Nguyễn Văn Khôi (hiện là Giám Mục giáo phận Qui Nhơn)

No comments:

Post a Comment