Sunday, 20 November 2011

TRƯỚC NGÀY CƯỚI ~~> Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã đến! – Nàng: Em phải ra đi à? + Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó! – Nàng: Anh có yêu em không? + Chàng: Tất nhiên rồi! – Nàng: Anh có phản bội em không? + Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó chứ? – Nàng: Anh sẽ hôn em chứ? + Chàng: Đương nhiên. – Nàng: Anh sẽ đánh em chứ? + Chàng: Không bao giờ! – Nàng: Em có thể tin anh được không? SAU NGÀY CƯỚI ~~> hãy đọc từ dưới lên nhé keke

No comments:

Post a Comment