Saturday, 25 February 2012

Bêlem ngày …Mr: Anh ơi! Kiếm chỗ nghỉ đi, em thấy mệt lằm rồi, có lẽ em sắp sinh.
Giuse: Em ngồi nghỉ tí rồi ta đi kiếm nhà trọ
Mr: Anh ơi, chúng ta kiếm hoài mà không có ai nhận cho trọ. Bụng mang dạ chữa thế này…. Ai mà dám chứa.
Giuse: Thôi ta ra ngoài đồng xem có căn nhà hoang nào không, em nhỉ.?
Mr: Dạ.
Giêsu: Cuối cùng ba cũng hiểu ý con. Các bạn con đang đợi con ngoài đó.

...........................
Giuse: Con ơi! Con có buồn không? Con là thân phận cao sang, là Đấng Messia, mà phải nằm trong máng lừa, ở nơi không xứng hợp thế này? Ba xin lỗi con, ba không biết lam sao cả.
Mr: Anh trông con nó cười hồn nhiên chưa kìa, no đang trả lời anh đó.

No comments:

Post a Comment