Saturday, 25 February 2012

Trên đường về quê đăng ký hộ khẩu.Giêsu: Mẹ có mệt lắm không? Ước gì con có thể bay được thì mẹ đỡ mệt.
Maria: Mẹ không sao con ạ.
Giêsu: Ba ơi, ba đi chậm thôi, mình sẽ về kịp mà.
Giuse: Lần này về đến nhà chúng ta sẽ đăng ký thêm một khẩu mới rồi em nhĩ.
Maria: Con nó cứ đòi ra mà em chưa cho vì chưa tới ngày.
Giêsu: Không dám đâu! Con sợ mẹ mang con mệt chứ bộ!

No comments:

Post a Comment