Thursday, 16 February 2012

Ý nghĩa của việc học Kỷ Năng Sống


Có s hiu biết và thái đ tích cc ch đm bo cho 1 na thành công. Mt na còn li chính là nhng k năng mà chúng ta s dng hu dng cho cuc sng được gi là K năng sng.

Kỹ năng sống được xem xét đến hòan cảnh giúp mọi người đi từ nhận thức đến hành động chuẩn xác, những thói quen lành mạnh. Những người có kỹ năng sống tốt là người có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm nhận, xảm xúc và hành vi. Họ thường lạc quan, năng động và thành công hơn trong cuộc sống.
Những người thiếu kỹ năng sống thường là nguyên nhân của nhiều vấn đề xã hội. Giáo dục kỹ năng sống có thể thúc đẩy những hành vi xã hội tích cực, tăng cường chất lượng cuộc sống và giảm những vấn đề xã hội. Giáo dục kỹ năng sống giúp con người sống an toàn, khỏe mạnh với chất lượng cao trong xã hội hiện đại, đa văn hóa và sự phát triển kinh tế, nơi mà thế giới được xem như một ngôi nhà chung.
Đặc biệt, nâng cao hơn những kỹ năng cá nhân và xã hội là một phần quan trọng của những chương trình thúc đẩy sự khỏe mạnh của cá nhân cũng như cộng đồng. Sẵn sàng chống lại những sự đe dọa là rất quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt khi hầu hết sự thiệt hại về sức khỏe đều do những hành vi của cá nhân của chúng ta gây ra.
Giáo dục kỹ năng sống có thể đáp ứng tích cực những nhu cầu và quyền của con người, những điều được ghi trong luật pháp của Việt Nam và Quốc tế.
Các kỹ năng sống cơ bản
Về khía cạnh sức khỏe, kỹ năng sống được chia là làm 3 nhóm
- Nhóm kỹ năng nhận thức: bao gồm những kỹ năng riêng biệt như tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, khả năng sáng tạo, giám sát và tự điều chỉnh
- Nhóm kỹ năng ứng phó với cảm xúc: gồm có ý thức trách nhiệm, sự đảm bảo, kiểm soát căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự giám sát và tự điều chỉnh,…
- Nhóm kỹ năng xã hội hay kỹ năng tương tác bao gồm: kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, từ chối, thấu cảm, hợp tác,…
Bên cạnh những nhóm trên, kỹ năng sống còn được thể hiện dưới khía cạnh của cuộc sống xã hội như:
- Vệ sinh, vệ sinh thực phẩm, sức khỏe và dinh dưỡng
- Vấn đề tình dục, sinh sản
- Bảo vệ và chăm sóc những bệnh nhân HIV/AIDS
- Phòng chống thiên tai, bạo hành và sự nguy hiểm
- Hòa bình và giải quyết xung đột
- Gia đình và cộng đồng
- Giáo dục công dân
- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường
- Phòng chống thương mại phụ nữ và trẻ em

Một cách phân loại khác cũng đưa ra Kỹ năng sống bao gồm

- Nhóm kỹ năng tự nhận thức bản thân
- Nhóm kỹ năng tương tác và sống với những người khác trong xã hội
- Nhóm kỹ năng đưa ra sự quyết định và giải quyết vấn đề

No comments:

Post a Comment