Tuesday, 7 February 2012

Đón vợ về nhà ...

Giêsu: Mẹ ơi! ba đến đón mẹ con mình đó.
Maria: Đâu con? Mẹ không thấy... con ... trêu mẹ à?
Giêsu: Chưa đâu mẹ ạ! Ba mới ra khỏi nhà, một lúc nữa mới tới.

Maria: Sao con biết? À..ờ.. mẹ con mình phải chuẩn bị đón ba chứ nhĩ?.
Nagiarét ngày …
Giuse: Maria! Anh xin lỗi!
Maria: ???, không! Em mới là người cần xin lỗi.
Giuse: Ai đang nói gì ở đây ấy nhĩ?
Maria: Con đang chào anh đó.
Giuse: Con chào Ngài, Đấng muôn dân trông đợi.
Giêsu: Ba ơi, xin ba đừng gọi con như thế. Bây giờ con đang cần ba. Xin ba hãy gọi con một tiếng ‘con ơi’.
Giuse: Ngài nói gì vậy em?
Maria: Con nó muốn anh coi nó như một người con.
Giuse: Được! Được! Con sẽ dùng hết sức lực con để săn sóc nuôi nấng Ngài. Xin Ngài yên tâm.
Giêsu: Mẹ ơi! Vậy có buồn không chứ! Ba vẫn gọi con là Ngài.
Maria: Anh ạ! Con nó muốn anh gọi nó là con và xưng ba. Con đang cần anh như một người cha yêu thương, gần gủi con.
Giuse: Nhưng Ngài là Đấng Cứu Thế, tôi cần đến Ngài mới đúng chứ.

No comments:

Post a Comment