Sunday, 5 February 2012

Nagiarét ...

Maria: (mình bụng mang dạ chửa thế này, làm sao dám gặp mặt anh Giuse đây. Mình phải nói sao cho anh ấy tin mình?"
Giêsu: Mẹ! Mẹ không nghe con hỏi hả? Sao mẹ không chịu nói chuyện với con vậy?
Maria: À, ờ... Có vẽ như ba không tin lời mẹ con ạ. Mẹ đau lòng lắm, vì từ trước đến giờ ba con là người mà mẹ tin tưởng nhất. Ba cũng chưa bao giờ nghi ngờ mẹ, nhưng bây giờ ...

Giêsu: Bây giờ phải làm sao hả mẹ? làm sao để ba tin?
Maria: Việc này Thiên Chúa làm, chắc chắn Người sẽ có cách con ạ.
Giêsu: Mẹ đã nói chuyện với Người chưa?
Maria: Rồi! Thôi con nghỉ đi, con làm mẹ mệt rồi đó.
Giêsu: Vâng! Con xin lỗi mẹ.

No comments:

Post a Comment